CONTABILITATE SI SALARIZARE

 • Inregistrarea cronologica a documentelor contabile conform regementarilor legale in vigoare
 • Intocmirea balantei lunare de verificare
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare/trimestriale si intocmirea documentelor de plata
 • Intocmirea si depunerea fiselor fiscale si a declaratiilor privind taxele si impozitele
 • Intocmirea decontului de TVA
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil
 • Organizarea departamentului financiar contabil
 • Reprezentarea societatii in fata organelor de control
 • Alte situatii financiare specifice activitatii

CONSULTANTA FINANCIAR CONTABILA

 • Informari periodice privind noutatile legislative in domeniu
 • Consultanta privind optimizarea costurilor
 • Consultanta privind nivelul taxelor si impozitelor datorate statului
 • Elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea de credite
 • Analiza situatiei creantelor si datoriilor

SALARIZARE SI PERSONAL

 • Consultanta in ceea ce priveste salarizarea la nivel de intreprindere precum si consultanta privind intocmirea dosarelor de personal
 • Intocmirea contractelor de munca si a statelor de plata
 • Stabilirea obligatiilor aferente salariatilor si intocmirea ordinelor de plata pentru plata impozitelor catre stat
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare la administratia financiara, casa de asigurari sociale de sanatate, casa de pensii, somaj etc.
 • Inregistrarea tuturor operatiunilor privind modificarile de personal
 • Intocmirea fiselor fiscale
 • Depunerea declaratiilor rectificative
 • Calculul concediilor si evidenta medicalelor
 • Calculul si evidenta concediilor de odihna
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati
 • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca
 • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor-REVISAL

INFIINTARI SOCIETATI COMERCIALE

 • Asistenta la infiintarea companiei, prin acordarea de consultanta in vederea alegerii unei solutii optime din punct de vedere fiscal si contabil
 • Intocmirea/depunerea documentatiei pentru infiintarea societatii la ONRC
 • Programarea pentru semnarea actelor la notariat
 • Consultanta ulterioara infiintarii, cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a societatii comerciale la organul fiscal teritorial
 • Efectuarea de modificari la actele constitutive ale societatilor si depunere la ONRC
 • Dizolvari/lichidari societati comerciale cu sau fara lichidator
 • Suspendarea temporara a activitatii

EVALUARE BUNURI IMOBILE SI MOBILE

Societatea nostra poate efectua evaluari de case, terenuri, spatii comerciale, apartamente si hale industriale cat si evaluari de utilaje , autoturisme si instalatii in vederea diverselor utilizari, printre care enumeram:
 • Evaluare pentru raportarea financiara (reevaluare) in vederea impozitarii de catre directiile economice ale diverselor primarii
 • Evaluarea pentru garantarea imprumutului
 • Evaluare in vederea vanzarii sau concesionarii
 • Evaluare in vederea lichidarii
 

Contact

Str. Manastirii nr.5, bl. 5, sc. B, ap.3 (parter)

Judetul Olt, Slatina


Telefon 0722.293.813
  0349.809.949
EMail
office@contaprofesional.ro
contab_profesional@yahoo.com